Contact Us

    Contact Us

    Add.: 25th East Tongxing Rd.,DongshengTown,Zhongshan,
    Guangdong
    Tel: 86-760-2222878,89818059
    Fax:86-760-22828129    
    E-mail: sales@giordon.com
    sales66@giordon.com
    info@giordon.com

    Exhibitions


    2 times one year in Guangzhou
    ADD;No. 380, Yuejiang Zhong Road, Guangzhou
    Time: every year 15-19 April, 15-19 Oct.